[اسم]

ceremony

/ˈser.əˌmoʊ.ni/
قابل شمارش

1 مراسم جشن

معادل ها در دیکشنری فارسی: آیین مراسم
مترادف و متضاد rite ritual service
a wedding/marriage ceremony
مراسم عروسی/ازدواج
an awards/opening ceremony
مراسم اهدای جایزه/افتتاحیه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان