[اسم]

cerebrum

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مخ (بزرگ‌ترین بخش مغز)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مخ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان