[اسم]

cerebral palsy

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فلج مغزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان