[اسم]

cereal

/ˈsɪr.iː.əl/
قابل شمارش

1 غله (گندم و ...) غله صبحانه، غلات (جمع)

  • 1. a bowl of breakfast cereals
    1 . یک کاسه غلات صبحانه
  • 2. Wheat and oats are cereals.
    2 . گندم و جو دو سر (جزء خانواده) غلات هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان