[صفت]

cephalic

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربوط به سر وابسته به سر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان