[اسم]

CEO

(chief executive officer)
/ˌsiː iː ˈoʊ/
قابل شمارش

1 مدیرعامل مدیر ارشد اجرایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدیر عامل
  • 1.Who's the CEO of Microsoft?
    1. مدیرعامل مایکروسافت چه کسی است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان