[اسم]

centrifuge

/sˈɛntɹɪfjˌuːdʒ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سانتریفیوژ (دستگاه) سانتریفوژ

معادل ها در دیکشنری فارسی: سانتریفیوژ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان