[اسم]

centrist

/ˈsentrɪst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 میانه‌گرا (سیاست)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان