[صفت]

centripetal

/sɛnˈtrɪpɪtl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرکز گرای مایل به مرکز

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرکزگرا
مترادف و متضاد centrifugal
  • 1.centripetal force
    1. نیروی مرکز گرای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان