[قید]

centrally

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرکزی در مرکز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان