[صفت]

centrifugal

/ˈsɛntrɪˌfjugəl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گریز از مرکز

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرکزگریز
مترادف و متضاد centripetal
  • 1.centrifugal force
    1. نیروی گریز از مرکز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان