[صفت]

مرکزگرا

( م-ر-ک-ز-گ-ر-ا )
1 centripetal

centripetal /sɛnˈtrɪpɪtl/ /sɛnˈtrɪpɪtl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان