[اسم]

Cepheus

/sˈɛfɪəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قیفاووس (نجوم)

2 سفیوس (اسطوره‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان