[اسم]

ceramic

/səˈræmɪk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرامیک سفالینه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرامیک
  • 1.an exhibition of ceramics by Picasso
    1. نمایشگاه آثار سرامیک پیکاسو
[صفت]

ceramic

/səˈræmɪk/
قابل مقایسه

2 سرامیکی سرامیک

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرامیک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان