[اسم]

cephalopod

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرپا (جانورشناسی)

توضیحاتی در مورد واژه cephalopod
واژه cephalopod به جانوری از شاخه نرم‌تنان گفته می‌شود که بدنی قرینه، سر برجسته و بازو یا شاخک دارد و دریازی است. از آنجا که سرپایان قادر به ترشح مرکب از بدن خود هستند ماهیگیران به آن‌ها ماهی‌های مرکب می‌گویند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان