[اسم]

مشق شب

( م-ش-ق- -ش-ب )
1 homework

homework /ˈhoʊmwɜːrk/ /ˈhəʊmwɜːk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان