[اسم]

معلمی

( م-ع-ل-م-ی )
1 teaching

teaching /ˈtiː.tʃɪŋ/ /ˈtiːtʃɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان