[صفت]

مقایسه‌ای

( م-ق-ا-ی-س-ه-‌-ا-ی )
1 comparative

comparative /kəmˈpær.ə.t̬ɪv/ /kəmˈpærətɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان