[اسم]

comparative

/kəmˈpær.ə.t̬ɪv/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تفضیلی مقایسه ای

 • 1."Fatter" is the comparative of "fat."
  1. "چاق تر" (صفت) تفضیلی "چاق" است.
 • 2."More difficult" is the comparative of "difficult."
  2. "سخت‌تر" (صفت) مقایسه‌ای برای "سخت" است.
[صفت]

comparative

/kəmˈpær.ə.t̬ɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more comparative] [حالت عالی: most comparative]

2 تفضیلی قیاسی، مقایسه‌ای

 • 1.“Longer” is the comparative form of “long.”
  1. (صفت) "طولانی‌تر"، حالت [شکل] تفضیلی (صفت) "طولانی" است.
 • 2.a comparative study of two poems
  2. بررسی مقایسه‌ای دو شعر
 • 3.Comparative adjectives
  3. صفات تفضیلی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان