[صفت]

compared

قابل مقایسه

1 در مقایسه با

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان