[عبارت]

compared to

/kəmˈpeəd tuː/

1 در مقایسه با در برابر، در قیاس با

  • 1.The average driver's speed compared to driver safety and driving skill
    1. میانگین سرعت راننده در مقایسه با ایمنی راننده و مهارت رانندگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان