[عبارت]

compare apples and oranges

/kəmˈpɛr ˈæpəlz ænd ˈɔrənʤəz/

1 مقایسه کردن دو چیز که قابل مقایسه نیستند به اشتباه قیاس کردن

informal
  • 1.That's ridiculous. Now you're comparing apples and oranges.
    1. خیلی مسخره است. حالا داری دو چیز که قابل مقایسه نیستند را با هم مقایسه می‌کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان