[عبارت]

compared with

/kəmˈpɛrd wɪð/

1 در مقایسه با در برابر، در قیاس با

  • 1.The effects of risk on private investment: Africa compared with other developing areas
    1. تاثیرات ریسک بر سرمایه‌گذاری خصوصی: آفریقا در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان