[صفت]

compassionate

/kəmˈpæʃənət/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more compassionate] [حالت عالی: most compassionate]
  • 1.A compassionate man
    1. یک مرد دلسوز
  • 2.In the name of God, the Compassionate the Merciful
    2. به نام خداوند بخشنده مهربان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان