[صفت]

مومی

( م-و-م-ی )
1 wax

wax /wæks/ /wæks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان