[اسم]

ناظم

( ن-ا-ظ-م )
1 deputy principal assistant/associate principal , vice-principal


vice-principal /vˈaɪspɹˈɪnsɪpəl/ /vˈaɪspɹˈɪnsɪpəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان