[اسم]

vice-principal

/vˈaɪspɹˈɪnsɪpəl/
قابل شمارش

1 ناظم

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناظم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان