[اسم]

viceroy

/vˈaɪsɹɔɪ/
قابل شمارش

1 نایب‌السلطنه

معادل ها در دیکشنری فارسی: نایب‌السلطنه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان