[صفت]

نهم

( ن-ه-م )
1 ninth

ninth /nɑɪnθ/ /naɪnθ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان