[صفت]

ninth

/nɑɪnθ/
غیرقابل مقایسه

1 نهم نهمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: نهم
  • 1.The ninth letter of the alphabet is I.
    1. نهمین حرف الفبا "I" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان