[صفت]

ninetieth

/ˈnaɪntiɪθ/
غیرقابل مقایسه

1 نودمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: نودم
  • 1.His ninetieth deal was the last one.
    1. نودمین معامله‌ی او، آخرین (معامله‌ی او) بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان