[صفت]

نودم

( ن-و-د-م )
1 ninetieth

ninetieth /ˈnaɪntiɪθ/ /ˈnaɪntɪəθ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان