[عدد]

nineteen

/nɑɪnˈtiːn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نوزده عدد 19

معادل ها در دیکشنری فارسی: نوزده
  • 1.Eighteen, nineteen, twenty.
    1. هجده، نوزده، بیست.
  • 2.Her daughter is nineteen.
    2. دختر او نوزده ساله است.
توضیحاتی در رابطه با عدد nineteen
معادل فارسی عدد nineteen "نوزده" است. این صفت عددی فرد است و از آن برای شمارش استفاده می‌شود. عدد 19 قبل از عدد 20 و بعد از 18 می‌‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان