[عدد]

nine

/nɑɪn/

1 نه عدد 9

معادل ها در دیکشنری فارسی: نه
  • 1.The birthday girl was wearing a badge with a nine on it.
    1. دختری که تولدش بود، نشانی با عدد نه پوشیده بود.
a nine-month prison sentence
یک حکم حبس نه ماهه
توضیحاتی در رابطه با عدد nine
عدد nine یک عدد فرد است که از آن برای شمارش استفاده می‌شود. عدد 9 قبل از عدد 10 و بعد از 8 است. مثال:
"eight, nine, ten" (هشت، نه، ده)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان