[عبارت]

nimby

(Not In My Back Yard)
/ˈnɪmbi/

1 هرجا باشد، در حیاط خلوت ما نباشد

disapproving humorous
توضیح درباره واژه nimby
اشاره به افرادی دارد که خود را طرفدار برنامه‌های اجتماعی (مثلا دفع پسماندهای شهری) نشان می‌دهند، اما نوبتش که می‌رسد مخالفت می‌کنند که نباید در نزدیکی خانه آنها این اتفاق بیفتد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان