[اسم]

nimbus

/ˈnɪmbəs/
غیرقابل شمارش

1 ابر نیمبوس

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان