[اسم]

Nike

/ˈnaɪki/
غیرقابل شمارش

1 نایکی [شرکت کفش و پوشاک ورزشی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان