[اسم]

ninja

/ˈnɪnʤə/
قابل شمارش

1 نینجا شینوبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان