[اسم]

نوامبر

( ن-و-ا-م-ب-ر )
1 November

November /noʊˈvembər/ /nəʊˈvɛmbə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان