[اسم]

November

/noʊˈvembər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نوامبر ماه نوامبر

معادل ها در دیکشنری فارسی: نوامبر
 • 1.He's starting his new job in November.
  1. او کار جدیدش را در نوامبر شروع می‌کند.
next/last November
نوامبر بعد/گذشته
 • 1. I'm taking a course in London next November.
  1. من نوامبر (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
 • 2. The factory opened last November.
  2. کارخانه نوامبر گذشته افتتاح شد.
on November...th
در ...ام نوامبر
 • The meeting will be on November 6th.
  جلسه در ششم نوامبر برگزار خواهد شد.
the ...th of November
...ام نوامبر
 • 1. 5(th) of November
  1. پنجم نوامبر
 • 2. The meeting was held on the fourth of November.
  2. جلسه در چهارم نوامبر برگزار شد.
توضیحاتی در رابطه با November یا ماه نوامبر
November یا ماه نوامبر یازدهمین ماه سال میلادی و یکی از چهار ماه 30 روزه است. این ماه از 11 آبان آغاز شده و تا 9 آذر ادامه دارد. واژه November اسم خاص محسوب می‌شود و در نتیجه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان