[اسم]

novella

/nəˈvelə/
قابل شمارش

1 رمان کوتاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: رمان کوتاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان