now


/nɑʊ/
/naʊ/

قید
1
now [قید]
1
الان حالا، هم اکنون

مترادف:   at the moment currently presently
 • از حالا به بعد مراقب‌تر خواهم بود.
 • 1. او تا الان باید به خانه می‌آمد.
 • 2. من فکر کردم تا الان کارت را تمام کرده‌ای.
 • That's all for now.
  برای الان [فعلا] کافی است.
 • تا الان اینجا زندگی کرده‌ام.
 • او در حال حاضر در دفتر نیست.
 • Come and see me later—I'm busy just now.
  بیا و بعدا من را ببین؛ من در حال حاضر سرم شلوغ است.

قید
2
now [قید]
2
توجه کنید حواست را جمع کن، خیلی خوب (حالا)

 • 1. Now let me think…
  1. خیلی خوب، بگذار فکر کنم...
 • 2. حواست را جمع کن، حالا گوش کن ببین او چه دارد می‌گوید.
 • 3. توجه کنید، نکته بعدی بسیار پیچیده است.

قید
3
now [قید]
3
حالا هم دیگر

حرف ربط
1
now [حرف ربط]
1
حالا (که)

مترادف:   now that
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان