[قید]

حالا

( ح-ا-ل-ا )
1 now presently , currently

now /nɑʊ/ /naʊ/


presently /ˈprezntli/ /ˈprezntli/


currently /ˈkɜr.ənt.li/ /ˈkʌrəntli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان