[قید]

presently

/ˈprezntli/
غیرقابل مقایسه

1 اکنون در حال حاضر

مترادف و متضاد currently now
  • 1.He's presently living with his parents.
    1 . او اکنون با پدر و مادرش زندگی می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان