[اسم]

preservative

/prɪˈzɜːrvətɪv/
قابل شمارش

1 مواد نگهدارنده

  • 1.Out juice is 100% natural, with no artificial colors or preservatives.
    1 . آب‌میوه‌های ما کاملا طبیعی هستند، بدون هیچ رنگ طبیعی یا مواد نگهدارنده‌ای.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان