[صفت]

preshrunk

قابل مقایسه

1 از پیش آب‌رفته (پارچه) از پیش منقبض‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان