[اسم]

preservation

/ˌprezərˈveɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 حفظ حراست

  • 1.the preservation of peace
    1 . حراست از صلح
  • 2.the preservation of wildlife
    2 . حفظ حیات وحش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان