[اسم]

presenter

/ˈprɛzəntər/
قابل شمارش

1 مجری (تلویزیون یا رادیو)

2 ارائه‌کننده (جایزه و ...) معرفی‌کننده، تقدیم‌کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان