[صفت]

present-day

قابل مقایسه

1 معاصر نوین، امروزی، جاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان