[اسم]

اکنون

( ا-ک-ن-و-ن )
1 the present present time
زمان حال

the present /ˈprez.ənt/ /ˈprɛznt/


[قید]

اکنون

( ا-ک-ن-و-ن )
1 presently now , currently
حالا، الان، اینک، این‌زمان

presently /ˈprezntli/ /ˈprezntli/


now /nɑʊ/ /naʊ/


currently /ˈkɜr.ənt.li/ /ˈkʌrəntli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان